KODEKS DROGOWY

Dział
Znaleziono wszystkich: 19
Kodeks drogowy aktualny na dzień: 30.7.2015

Ustawa Prawo o ruchu drogowym
Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, 1448, z 2013 r. poz. 700, 991, 1446, 1611, z 2014 r. poz. 312, 486, 529, 768, 822, 970, z 2015 r. poz. 211, 541, 591, 933, 1038.

źródło: Internetowy System Aktów Prawnych - ISAP
http://isap.sejm.gov.pl
Oznacza zakaz ruchu pojazdów, których szerokość (również z ładunkiem) jest większa od wartości podanej na znaku.
Wskazuje obiekt turystyczny na samochodowym szlaku turystycznym
Wskazuje numer drogi i odległość do głównych miejscowości położonych przy danym szlaku drogowym
Polityka Prywatności